Nie sme len e-shop. Máme cez 10 rokov skúsenosti s projekciou a montážami vetrania s rekuperáciou vo viac ako 1000 rodinných domoch. Návrh riešenia vetrania so súpisom materiálu pre Váš dom vytvoríme zadarmo.

 

Vyrábame vlastný rad produktov určený primárne pre rodinné domy.
Radi vám poradíme s technickými otázkami +421 949 003 100 alebo info@luftujeme.sk

 


Rezidenčná rekuperačná jednotka SAVE VTC 200 s inteligentným systémom SAVE Control

V OBJEDNÁVKE SI DO POZNÁMKY ZVOĽTE VARIANTU PREVEDENIE: ĽAVÁ či PRAVÁ (podľa umiestnenia prívodu čerstvého vzduchu)

Ďalej je možnosť si vybrať z variant "panelové filtre": ŠTANDARD alebo PRÍSLUŠENSTVO

 

Rezidenčná rekuperačná jednotka s protiprúdovým doskovým výmenníkom

 

- vysoko účinný protiprúdový doskový rekuperátor
- bypassová klapka pre reguláciu teploty prívodného vzduchu
- modul SAVE CONNECT pre vzdialený prístup
- lokálne ovládače SAVE TOUCH a SAVE LIGHT
- inteligentný riadiaci systém SAVE Control
- ovládanie cez internet "Systemair Cloud" alebo Smartphone
- prepojenie s BMS cez Modbus RS485, Modbus TPC/IP
- konfigurovateľné vstupy pre vzdialené ovládanie
- vetranie podľa požiadavky vďaka zabudovanému čidlu vlhkosti

 

Popis

Rezidenčná jednotka SAVE VTC 200 je určená na vetranie rodinných domov alebo bytov s podlahovou plochou do 180 m² (odporúčanie Systemair). Nízke vnútorné tlakové straty a filtre s veľkou filtračnou plochou redukujú spotrebu elektrickej energie na minimum, čo potvrdzujú nízke hodnoty SFP faktora jednotky.

 

Konštrukcia

Vzhľadom na vertikálnu orientáciu hrdiel je jednotka SAVE VTC 200 určená pre nástennú montáž Jednotka sa skladá z panelových filtrov G4/Coarse 65%, nízkoenergetických ventilátorov s EC motormi, doskového protiprúdového rekuperátora a obtokovej klapky. Vnútorná časť plášťa je vyrobená z expandovaného polypropylénu ), ktorá zaisťuje vynikajúcu tepelnú a hlukovú izoláciu jednotky. Jednotku je možné vybaviť elektrickým ohrievačom CB, ktorý je príslušenstvom jednotky a je určený na vstavanie do potrubia. Jednotku je možné tiež doplniť vodným ohrievačom VBC, vodným chladičom CWK, elektrickým predhrievačom CB alebo priamym výparníkom DXRE, ktoré sa inštalujú do potrubnej trasy (voliteľné príslušenstvo). K dispozícii sú vždy sady prívodného a odvodného filtra (ako príslušenstvo je možné vybrať sadu s panelovým filtrom na prívode F7/ePM1 60%).

Jednotka sa vyrába v ľavom (L) aj pravom (R) prevedení (podľa umiestnenia prívodu čerstvého vzduchu: vľavo/vpravo). Pripojenie jednotky k elektrickej sieti je cez štandardnú jednofázovú zásuvku 230/50Hz. Súčasťou dodávky je elektrický kábel s dĺžkou 1m. Dvojitý plášť jednotky je vyrobený z pozinkovaného oceľového plechu s RAL9010 a je vyplnený 30 mm vrstvou tepelnej a protihlukovej izolácie z minerálnej vlny. Jednotka je vybavená obtokovou klapkou, ktorá slúži na reguláciu teploty prívodného vzduchu.

V hornej časti jednotky je umiestnená pripojovacia svorkovnica CB, ktorá uľahčuje pripojenie všetkého externého príslušenstva jednotky a znižuje nutnosť prístupu k základnej riadiacej doske vo vnútri jednotky na minimum. Pripojovacia svorkovnica je vybavená pripojovacím rozhraním pre ModBus (RS485 alebo TCP/IP), 5 univerzálnymi, 2 analógovými vstupmi, 4 digitálnymi, 3 analógovými výstupmi a 3 svorkami pre napájanie 24V (napr. pre napájanie čidiel). Súčasťou dodávky nie je ovládač (pri verziách s vertikálnym napojením je v paneli pripravený zaslepený otvor, kam je možné ovládače SAVE TOUCH alebo LIGHT vložiť).

 

Riadiaci systém SAVE Control

Jednotka je vybavená inteligentným vstavaným riadiacim systémom SAVE control, ktorý umožňuje variabilne zvoliť ovládanie:

SAVE LIGHT - jednoduchý ovládač pre základné riadenie (stupne otáčok, indikácia alarmu a výmeny filtrov)

SAVE TOUCH - dotykový ovládač je koncipovaný ako Smartphone a ponúka plne konfigurovať a ovládať jednotku

SAVE CONNECT – pre nadradené riadenie pomocou Modbus TCP/IP a vzdialené riadenie cez smartfón vďaka Systemair Cloud. Intuitívna aplikácia Home Solution by Systemair je k dispozícii pre operačný systém IOS aj Android).

Pre jednu jednotku je možné použiť až 10 vyššie uvedených ovládačov, ktoré je možné aj rôzne kombinovať.

 

Okrem toho externá svorkovnica CB obsahuje aj konfigurovateľné vstupy, ktoré možnosti ovládania ešte rozširujú. Pre nadradené riadenie BMS môže byť použitý komunikačný protokol Modbus RS485 (štandard) alebo ModBus TCP/IP (s modulom SAVE CONNECT).

Možnosti ovládania sa vďaka novému riadiacemu systému SAVE Control a vstavanému vlhkostnému čidlu na strane odvodu vzduchu značne rozšírili. Prietoky vzduchu v jednotlivých stupňoch otáčok sa pre prívodný a odvodný ventilátor nastavujú samostatne a je možné tak docieliť požadovaný pretlak, podtlak alebo rovnotlak. Nastavuje sa celkom 5 stupňov otáčok (maximálne, vysoké, normálne, nízke, minimálne), pričom jednotlivé funkcie a režimy vždy využívajú niektoré z nich.

 

Certifikáty

Jednotka SAVE VTC 200 spolu s ostatnými jednotkami rady SAVE získala certifikát Eurovent v oblasti RAHU (rezidenčné vzduchotechnické jednotky) a celý výrobný rad rezidenčných jednotiek spoločnosti Systemair sa tým stal úplne unikátny. Testovanie bolo vykonané podľa európskej normy EN13141-7:2010, ktorá u jednotiek overuje okrem iného výkonové krivky, účinnosť rekuperácie, hluk, spotrebu energie a pod. Vo všetkých týchto vlastnostiach došlo pri skúškach jednotiek SAVE k zhode s deklarovanými parametrami.

Jednotka je držiteľom aj certifikátu Passive House Institute (PHI), ktorý okrem iného deklaruje vnútornú aj vonkajšiu tesnosť komponentov jednotky a plášťa.

 

Program Zelená úsporám

Jednotky SAVE VTC 200 sú zapísané na zozname výrobkov a technológií (SVT) schválených pre program Nová zelená úsporám a to pod kódom SVT8518 .

 

Tu je stručný popis vybraných funkcií riadiaceho systému SAVE control a ich využitie:

MANUAL – v manuálnom režime je možné nastaviť prietok vzduchu v troch stupňoch (vysoké, normálne, nízke). Jednotku je možné aj úplne vypnúť, ak je táto možnosť nastavená v servisnom menu.

AUTO – v automatickom režime môže jednotka pracovať podľa týždenného programu, tzv. na požiadavku podľa čidiel CO2 alebo vlhkosti alebo pomocou externého signálu z BMS.

Týždenný program – program umožňuje pre zvolené dni v týždni nastaviť dve časové periódy počas dňa. Nastavenie prietoku vzduchu (stupeň otáčok / podľa požiadavky) a teploty (odchýlka 0-10 ° C) sa vykonáva samostatne pre obdobie, kedy je perióda aktívna a kedy neaktívna.

Riadenie podľa vlhkosti / CO2 – jednotka sa snaží zaistiť požadovanú kvalitu vnútorného vzduchu, napr. max. hodnotu CO2 alebo vlhkosti, pomocou regulácie množstva vzduchu. Otáčky ventilátorov sú riadené 0-10V podľa signálu z požadovaných čidiel. Pre meranie hodnoty vlhkosti je možné použiť vstavané alebo externé čidlo. Požadovaná vlhkosť sa nastavuje pre letnú aj zimnú prevádzku. Na meranie CO2 sa používajú externé čidlá. Pre zaistenie správnej funkcie sa musia použiť čidlá zo sortimentu Systemair.

Riadenie teploty – reguláciu teploty je možné zvoliť podľa teploty prívodu vzduchu, podľa teploty v miestnosti alebo podľa teploty odvodu vzduchu.

Voľné chladenie - v letnom období funkcia voľného chladenia využíva chladný vonkajší vzduch na vychladenie vnútorných priestorov počas noci. Vďaka tomu ďalší deň odďaľuje naakumulovaný chlad vyhriatia interiéru a znižuje tak náklady na jeho vychladenie.

Rekuperácia chladu - funkcia sa po jej nastavení v ovládači aktivuje automaticky v prípade, že teplota odvádzaného vzduchu je nižšia ako teplota vonkajšieho vzduchu. Tým sa dosiahne predchladenie privádzaného vzduchu a znížia sa tak náklady na prípadné vychladenie vnútorného priestoru.

Kompenzácia prietoku vzduchu podľa vonkajšej teploty - po aktivácii tejto funkcie dôjde pri extrémne nízkej vonkajšej teplote k zníženiu prietoku vzduchu, čo vedie k úsporám energie na dohriatí vzduchu.

CAV/VAV riadenie - sada CAV/VAV rozširuje možnosti riadenia prietoku vzduchu jednotky. Jednotka je v režime CAV schopná udržiavať konštantný prietok vzduchu, čo je vhodné pri napojení viacerých jednotiek na jedno nasávacie potrubie v bytovom dome. Režim VAV je určený pre prípad, keď sú jednotlivé potrubné vetvy uzatvárané alebo v súčinnosti s regulátormi variabilného prietoku vzduchu OPTIMA.

ECO – ekonomický režim je proaktívna funkcia šetriaca náklady na dohriatie prívodného vzduchu. Pri aktivácii tejto funkcie sa nastavuje prípustná odchýlka (0-10°C), ktorá obmedzuje spínanie dohrevu v prípade, keď nie je zadaná teplota dosiahnutá vďaka rekuperácii. ECO režim v sebe zahŕňa aj funkciu tzv. ”voľného vykurovania”. Pokiaľ je vonkajšia teplota vzduchu počas noci príliš nízka a vzduch musí byť počas noci dohrievaný dokonca aj na dosiahnutie zníženej teploty (nastavená teplota znížená o prípustnú odchýlku), systém si túto informáciu ”zapamätá” a aktivuje funkciu ”voľného vykurovania”. Do vnútorného priestoru je nasledujúci deň privádzaný vzduch s vyššou teplotou (len využitím rekuperácie) a akumulované teplo v interiéri je využité počas ďalšej chladnej noci, aby sa čo najviac obmedzilo použitie ohrievača jednotky. Zníženú hodnotu teploty prívodného vzduchu reflektujú aj režimy NÁVŠTEVA, MIMO DOMOV a DOVOLENKA.

Ďalšie funkcie – ostatné funkcie resp. režimy vetrania ako DOVOLENKA, MIMO DOMOV, DIGESTOR, PREVETRANIE, NÁVŠTEVA alebo VYSÁVAČ sa aktivujú po zopnutí na ovládači SAVE Touch (prípadne zopnutím digitálneho kontaktu). Po aktivácii sa jednotka prepne do vopred nastaveného prevádzkového režimu s daným prietokom vzduchu a teplotou.

 

 

 


Príslušenstvo

SIFON HL 138 DN32 k rekuperačným jednotkám

SIFON HL 138 DN32 k rekuperačným jednotkám

Vodná zápachová uzávierka k rekuperačným a klimatizačným jednotkám DN32 pre odvod kondenzátu s prídavnou mechanickou zápachovou uzávierkou (gulička), podomietkové prevedenie. Inštalácia možná iba vertikálne!! Pripojenie potrubia s kondenzátom pr. 20-32mm (minimálny vnútorný priemer pripojovacieho potrubia 18mm!!). transparentná čistiaca vložka je vyberateľná z podomietkového telesa pre údržbu. Dĺžkovo upraviteľná stavebná ochranná zátka a kryt sú súčasťou balenia.

49,40 EUR s DPH

skladom

Podobný tovar

Montáž vzduchotechniky (vetranie s rekuperáciou)-PONUKA

Montáž vzduchotechniky (vetranie s rekuperáciou)-PONUKA

Montáž vetrania s rekuperáciou. Viac ako 1000 inštalácií, cez 10 rokov skúseností. Kvalitné materiály, tiché riešenie. Rozvod tepla cirkuláciou vzduchu.

Cena na požiadanie

skladom

Akčná ponuka

DOMEO 210 FL rekuperačná jednotka

DOMEO 210 FL rekuperačná jednotka

Rekuperačná vetracia jednotka DOMEO 210 FL Komfortná energeticky úsporná vetracia rekuperačná jednotka s vysokou účinnosťou rekuperácie.

1 977,23 EUR s DPH

na objednávku

Projekt vzduchotechniky (vetranie s rekuperáciou)

Projekt vzduchotechniky (vetranie s rekuperáciou)

Zaistíme autorizovaný projekt vzduchotechniky pre rodinné domy a malé prevádzky pre rôzne úrovne dokumentácie (stavebné povolenie, realizačná dokumentácia, doatčný program NZÚ a pod.) Sami projektujeme a disponujeme širokým tímom projektantov. Projekty pre rodinné domy obvykle zaistíme do 14tich dní. Projekt vetrania s rekuperáciou sa obvykle požaduje kvôli: - nariadenia hygieny (pre rodinné domy napr. pri hlučniach komunikácií, expozície hlukom alebo prachom) - stavebnému konaniu - dotácii Nová zelená úsporám (NZÚ) - podklad pre realizáciu svojpomocne Potup vybavenie Vášho dopytu: 1) zmoniturejeme, či máte všetky nutné podklady - stavebný projekt v dwg (predovšetkým pôdorys, rez) - informujeme Vás o cene za projekt (fakturácia zmluvný projektant) 2) základný grafický návrh riešenia a vytvoríme zadarmo cenovú ponuku na kompletné riešenie (materiál, montáž, regulácia atď.) - na tejto úrovni s Vami konzultujeme všetky úpravy a optimalizácie riešení. Prebieha výber jednotky, výustok atď. 3) zálohová platba za projekt 4) obvykle do 14 dní zaslania projektu v pdf + tlačenej verzii s autorizačnou pečiatkou (obvykle 5 tlačených paré) TYPY PROJEKTOV, KTORÉ SI MÔŽEZE OBJEDNAŤ A ICH OBSAH: stavebné konanie a dotáciu NZÚ: - Pôdorys - Technickú správu s technickými parametrami jednotky (pre NZÚ SVT kódy), odporúčané nastavenie prietokov a ovládanie B) Realizačný projekt - Pôdorys - Technickú správu s technickými parametrami jednotky (pre NZÚ SVT kódy), odporúčané nastavenie prietokov a ovládanie - Vybrané detaily alebo rez (podľa dohody) - Technický list jednotky-v danom bode, špecifikácia manipulčných priestorov atď. - Výkaz výmer (súpis materiálu) - Kóty pozícií výustok, prestupov, atď. Cena za projekt vzduchotehniky (vetranie s pasívnou rekuperáciou ) pre rodinné domy sa pohybuje medzi 6 000-12 000 Sk bez DPH v závislosti od rozsahu (DPH podľa projektanta). U aktívnych rekuperačných jednotiek (s tepelným čerpadlom), ktoré sa využívajú na ohrev alebo na chladenie je cena od 8 500Kč bez DPH. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte e-mailom alebo telefonicky: info@luftuj.cz +420 735 774 074

Cena na požiadanie

podľa variantov

Návrh systému vetrania s rekuperáciou

Návrh systému vetrania s rekuperáciou

Základný návrh riešenia vetrania s rekuperáciou Vám vypracujeme zadarmo. Aby bol návrh a cenová ponuka z neho vychádzajúca čo najkvalitnejšia, napíšte nám čo najviac známych skutočností o Vašej nehnuteľnosti. Ďalej nám zašlite: - výkresovú dokumentáciu (pôdorysy, rezy, skladby konštrukcií,...) - vaše predstavy o tom, kadiaľ by mali viesť rozvody, kde by mala byť jednotka a čo by mala vedieť To všetko zašlite na info@luftuj.cz Návrh obsahuje: - návrh pozícií distribučných elementov (vyústok) - návrh prietokov vzduchu (m3/h) v jednotlivých miestnostiach - základný výber vhodnej jednotky - hrubá kalkulácia ceny na základe zadaných požiadaviek (v prípade odsúhlasenia návrhu, súpis kompletného materiálu, ktorý Vám radi dodáme ) Pokiaľ sa Vám návrh bude páčiť a viete ako systém nainštalovať, zaregulovať a ak nemáte ďalšie otázky, môžete nakúpiť všetko potrebné na našom eshope. Alebo nás kontaktujte a my Vám potrebný materiál zaistíme a zašleme za výhodné ceny.

Cena na požiadanie

podľa variantov

Mohlo by Vás zaujímať

Novinky

Rekuperačná jednotka DF EVO2 Siber

Rekuperačná jednotka DF EVO2 Siber

Popis: 200m3/h*200Pa; otočné hrdlá; automatický bypass; ventilátory CF

od 2 438,95 EUR s DPH

na objednávku

Rekuperačná jednotka Venus AirGENIO, 140 m3/h, EC, predohrev

Rekuperačná jednotka Venus AirGENIO, 140 m3/h, EC, predohrev

INTELIGENTNÁ REGULÁCIA AIRGENIO umožňuje plne automatickú prevádzku. S využitím aplikácie AirGENIO je možné rekuperačnú jednotku ovládať cez mobilný telefón či iné inteligentné zariadenia.

1 969,78 EUR s DPH

dostupnosť overíme u výrobcu

Novinky

DUPLEX 160 PRO-V.AM.CF nástenná rekuperačná jednotka Atrea

DUPLEX 160 PRO-V.AM.CF nástenná rekuperačná jednotka Atrea

Kompaktné vetracie jednotky s rekuperáciou tepla určené na centrálne rovnotlaké vetranie rodinných domov alebo bytov. Spĺňajú energetickú triedu A+, variant PRO podstropný a PRO-V nástenný.

od 2 949,03 EUR s DPH

na objednávku

Novinky

DOMEKT CF 250 F rekuperačná jednotka s protiprúdovým výmenníkom

DOMEKT CF 250 F rekuperačná jednotka s protiprúdovým výmenníkom

Veľmi kvalitná rekuperačná jednotka s protiprúdovým výmenníkom značky Komfovent z Pobaltia. Výrobca Komfovent ponúka pod označením rady Domekt ucelený rad jednotiek s kvalitným riadením v prevedení vertikálnom, podstropnom aj parapetnom. Ponúkame vo variantoch: - kondenzačný výmenník (nižšia účinnosť prenosu vlhkosti späť do domácnosti) - entalpický výmenník

Cena na požiadanie

na otázku

Renovent Excellent 300 (Brink) rekuperačná jednotka Standard

Renovent Excellent 300 (Brink) rekuperačná jednotka Standard

Nadštandardne vybavené zariadenie Nástenná rekuperačná vetracia jednotka Renovent Excellent je štandardne vybavená automatickou reguláciou vyváženého prietoku vzduchu, inteligentnou ochranou proti zamŕzaniu s predohrevom a bypass klapkou. Kompaktná, plne tepelne izolovaná konštrukcia jednotky je dodávaná s dvoma ľahko prístupnými a vymeniteľnými filtrami. Jednotky sú tiež dodávané v prevedení PLUS s rozšírenou kartou ovládania. Tichá a úsporná prevádzka Nástenné rekuperačné a vetracie jednotky Renovent Excellent sú vybavené pomalobežnými a tichými ventilátormi, poháňanými úspornými EC motormi. Použitím nízkootáčkových ventilátorov a znížením vnútorného odporu zariadenia sa pri rade Renovent Excellent podarilo výrazne znížiť hladinu hluku. K zníženiu hlučnosti prispeli aj väčšie pripojovacie priemery potrubia as tým spojená nižšia rýchlosť prúdenia vzduchu. Uvedené opatrenia výrazne zredukovali spotrebu energie vetracej jednotky, a to približne o 40% oproti bežnému štandardu.

3 010,95 EUR s DPH

na objednávku

Novinky

DUPLEX 160 PRO-V.CP nástenná rekuperačná jednotka Atrea

DUPLEX 160 PRO-V.CP nástenná rekuperačná jednotka Atrea

Kompaktné vetracie jednotky s rekuperáciou tepla určené na centrálne rovnotlaké vetranie rodinných domov alebo bytov. Spĺňajú energetickú triedu A+, variant PRO podstropný a PRO-V nástenný.

2 201,81 EUR s DPH

na objednávku

Informácie

Letné akcie: Zľava 50% na autorizovaný projekt vzduchotechniky

Ako nastaviť systém vetrania s rekuperáciou v lete

Projekt „Meranie parametrov vzduchotechnických komponentov Luftuj sro“

Video stánku Luftuj - Aquatherm Praha 2024

Aký servopohon zvoliť pre elektronicky ovládané klapky v rozvode rekuperácie?

Fandíme Kristíne Otcovskej na ME v bitlóne v Osrblie

Luftuj na Aquatherme 2024, Praha

Nové prezentačné video splečnosti Luftuj sro

Vianočné sviatky - celozávodná dovolenka

Přednášeli jsme na Konferenci větrání a klimatizace 2023

Navštivte nás v září na veleltrhu ForArch v Praze

Atrea přichází s novou generací jednotek Duplex Pro a Pro-V

DOVOLENÁ 5.-7.7.2023

Školili jsme se ...

DOVOLENÁ 5.-9.6.2023

Luftuj prvýkrát na ISH vo FRANKFURTE n/M

Jednotky DUPLEX přecházejí na novou generaci regulace

Příklad montáže rozvodů potrubí rekuperace v RD svépomocí

Přednášeli jsme na semináři STP - Jak připravit systém rekuperace na servis

Děkujeme za návštěvu na našem stánku na For Archu 2022

Luftuj na FOR ARCH 2022

Celý červen sleva 5%

Novinky Aquatherm Praha 2022

Zítra začínáme- Aquatherm 2022 právě startuje

Luftuj na Aquathermu v Praze 19-22.4.2022

EPE x ADURO časť 2

EPE x ADURO časť 1

Probíhá příprava stránek pro Slovensko

SLAVÍME 10 LET, SLAVTE S NÁMI S 10% SLEVOU

Vedenie potrubia rekuperácie v bungalovoch

Konec roku ve znamení dokončování staveb, servisu a projekce

Rekuperácia a priamy odťah zo záchodovej misy

Nové fotostudio a tisková farma

AKCE NA POTRUBÍ DALFLEX 90 a 75 mm HYGIENIC

Pomůcka pro řezání flexibilního potrubí

Nové články v poradně

Satie a výfuk rekuperácie

Využitie tepla od krbu pomocou rekuperačnej jednotky

SLAVÍME VYROBENÝ 100. KUS OCHRANNÉHO ŠTÍTU PRO LÉKAŘE

Štíty do nemocnic - výroba zahájena

Filtre a rekuperácia v čase pandémie COVID-19

Filtrační tkaniny F7 a filtrační sáčky - PRODEJ ZASTAVEN

PROVOZNÍ OPATŘENÍ PRO DOBU PANDEMIE

Realizace větrání s rekuperací v MŠ A ZŠ SVATOŇOVICE

Zahajujeme prodej centrálních vysavačů Globovac Play

Centrálny vysávač-prečo?

google8fbb401f85849981.html

Filtre na rekuperáciu

Komponenty

Postup realizace

Čistenie vzduchotechniky rodinného domu

Porovnání lokálních rekuperačních jednotek

Rekuperátor a účinnosť rekuperácie

Predohrev pre rekuperáciu

Montáž centrálneho vysávača

Inštalácia potrubia systému centrálneho vysávania

Rekuperácia svojpomocne II

Rekuperácia svojpomocne I

Rekuperácia vs. klimatizácia

Rekuperácia vs. digestor

Ako sa vyrába rekuperátor a rekuperačná jednotka

Testujeme

Servis rekuperácie

Rekuperácia svojpomocne

Čo je to rekuperácia

Aké potrubie pre rekuperačný systém?

Najpredávanejší

Nastavenie cookies
Cookies

Naše webové stránky používajú súbory cookies, ktoré nám pomáhajú s ich vylepšovaním. Aby sme cookies mohli používať, musíte nám to povoliť. Kliknutím na tlačidlo "OK, súhlasím" udeľujete tento súhlas.

Nastavenie OK, súhlasím
×
Nastavenie súborov cookies

Cookies sú malé súbory, ktoré webové stránky (aj tie naše) ukladajú vo Vašom webovom prehliadači. Obsahy týchto súborov sú vymieňané medzi Vašim prehliadačom a našimi servermi, prípadne so servermi našich partnerov. Niektoré cookies potrebujeme, aby sme webová stránka mohla správne fungovať, niektoré potrebujeme k marketingovej a štatistickej analytike. Tu si môžete nastaviť, ktoré cookies budeme môcť používať.

Nezbytné cookies
Nezbytné cookies
Jedná sa o technické súbory, ktoré sú nevyhnutné na správne správanie našich webových stránok a všetkých ich funkcií. Používajú sa okrem iného na ukladanie produktov v nákupnom košíku, zobrazovanie produktov na želanie, ovládanie filtrov, osobného nastavenia a taktiež nastavenie súhlasu s používaním cookies. Pre tieto cookies nie je potrebný Váš súhlas a nie je možné ho ani odstrániť.
Ovplyvňuje funkcie:
  • Konfiguračné cookies
Analytické cookies
Vypnuto Zapnuto
Analytické cookies
Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu nášho webu a našich reklamných kampaní. Ich pomocou určujeme počet návštev a zdroje návštev našich webových stránok. Dáta získané pomocou týchto cookies spracovávame súhrnne, bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétnych užívateľov nášho webu. Pokiaľ vypnete používanie analytických cookies vo vzťahu k Vašej návšteve, strácame možnosť analýzy výkonu a optimalizácie našich opatrení.
Ovplyvňuje funkcie:
  • Google Analytics - analytická návštevnosť
Personalizované cookies
Vypnuto Zapnuto
Personalizované cookies
Rovněž jsme se rozhodli cookie a ďalšie technológie, abychom přizpůsobili náš obchod potřebám a zájmům našich zákazníků a připravili jsme tak pro Vás výhradně nákupní zkušenosti. Vďaka použitiu personalizovaných súborov cookie môžeme varovať vysvetľovanie nežiaducich informácií, ako sú neodhadzujúce odporúčania výrobkov alebo neužitočné mimoriadne ponuky. Navyše nám používanie personalizovaných súborov cookie umožňuje ponúkať Vám doplnky, ako napríklad odporúčania výrobkov prispôsobených vašim potrebám.
Marketingové cookies
Vypnuto Zapnuto
Marketingové cookies
Marketingové (reklamné) cookies používame my alebo naši partneri, aby sme Vám mohli zobraziť vhodné obsahy alebo reklamy ako na našich stránkach, tak na stránkach tretích subjektov. Vďaka tomu môžeme vytvárať profily založené na Vašich záujmoch, takzvané pseudonymizované profily. Na základe týchto informácií nie je spravidla možná bezprostredná identifikácia Vašej osoby, pretože sú používané iba pseudonymizované údaje. Ak nevyjadríte súhlas, nebudete príjemcom obsahov a reklám prispôsobených vašim záujmom.
Ovplyvňuje funkcie:
  • Google Ads