Rekuperácia svojpomocne II

...ako neurobiť chybu pri montáži

 

 

Tu zhŕňame základný zoznam chýb, ktorých je dobré sa vyvarovať, keď sa pustíte do montáže systému vetrania s centrálnou pasívnou rekuperáciou tepla (bez tepelného čerpadla, dohrevu alebo chladenia) sami. Pokiaľ je to možné vždy využite služby odborníka (najlepšie autorizovaného projektanta) a montážnika. Článok zhŕňa naše osobné názory získané niekoľkými rokmi používania systému vetrania s rekuperáciou a samozrejme aj skúsenosti z niekoľkých stoviek našich inštalácií, ktoré sme za posledných niekoľko rokov inštalovali na kľúč po celej SR.

Čo je prívod, odvod, sanie, výfuk vzduchu? Kde sa umiestňuje tlmič hluku? Pozrite sa na jednoduchú skicu v nasledujúcom článku- Rekuperácia svojpomocne III ... ako nakúpiť u nás na eshope

Ako postupovať, pred nákupom, ako požiadať o radu si prečítajte v článku Rekuperácia svojpomocne I. ...pred inštaláciou

 

OSNOVA ČLÁNKU:

1) Rekuperačná jednotka

2) Sanie a výfuk (exteriér- jednotka)

3) Prívod a odvod (jednotka – interiér)

 

1) Rekuperačná jednotka

Pozícia

Rekuperárnu jednotku inštalujte vždy na dostatočne nosnú konštrukciu neprenášajúcu hluk. Pozor na drevostavby!


Ideálna je technická miestnosť, čo najviac vzdialená od spální a izieb.

 

Pre nástennú rekuperačnú jednotku si radšej nechajte celý priestor od zeme až pod strop.

 

Pre podstropnú jednotku je obvykle nutný priestor pre tlmiče hluku a ohyby sania a výfuku. Takže pokiaľ nie je technická miestnosť v danom smere cez 3,5 m dlhá , tak inštalácia nebude úplne ideálna a možno stojí za zváženie iný typ jednotky.

Rekuperačnú jednotku nemožno inštalovať do exteriéru (nepoznáme snáď žiadnu vo veľkosti pre RD, ktorá by to umožňovala). Okolitá teplota by mala byť cca 5-50°C (presný rozsah záleží na výrobcovi). Ideálnym riešením je, pokiaľ je okolitá teplota jednotky čo najviac podobná interiérovej. Potom sa cez steny jednotky nestráca teplo ani chlad, ktorý chceme spätne vracať. Telo jednotky je samozrejme izolované. Jednotku preto nie je vhodné inštalovať na pôdu pokiaľ nie je súčasťou tepelnej obálky budovy alebo do nevykurovanej garáže. Pri inštaláciách na pôde, je nutné zvážiť aj prenos hluku cez strop.

 

Príprava

Nezabudnite na odvod kondenzátu a prípravu kabeláže (napájanie, ovládač, internet, boost tlačidlá, čidlá atď. – všetko s dostatočnou rezervou).

 

Dbajte na voľný odtok kondenzátu , nesmie zamrznúť a nesmie byť v protismere pretlačený napr. vodou z práčky – tzn. použite sifón, uvedený v návode k jednotke.

 

Nikdy jednotku nepoužívajte na dosúšenie stavby , ktorá nie je dokonale čistá, zbavená prachu. Hrozí jej trvalé poškodenie. Rovnako základné jednotky, ktoré ponúkame nie sú vhodné pre vetranie bazénov a pod.

 

Jednotku nechajte zapojiť a systém zaregulovať odborníka s osvedčením výrobcu, vyhnete sa problémom s prípadnou reklamáciou.

 

2) Sanie a výfuk (exteriér - jednotka)

Fasádna stenová mriežka musí mať dostatočnú prietočnú plochu, zodpovedajúcu min. prietočnej ploche potrubia.

 

Výfuk smerujúci na strechu ( strešné hlavice ) býva menej ekonomický ako na fasádu. Spôsobuje problémy s odvodom kondenzátu (možno riešiť kondenzačnými kusmi ). Na opak v extrémnej zime nespôsobuje námrazu na fasáde av prípade umiestnenia sania na fasádu, je takmer isté, že sa sanie s výfukom nesmiesia.

 

Výfukovaný vzduch nesmie ovplyvňovať sanie. Exitsujú aj kombinované (združené) mriežky na fasádu, ktoré ale za zlých poveternostných podmienok nemusia byť 100% funkčné.Satie voľte z najčistejšej strany domu, svetová orientácia nehrá veľkú rolu. Netienená južná strana prináša problém v lete. Sanie pri rodinných domoch na strechu nepatrí (odvetranie kanalizácie atď.).

 

Na sanie je vhodné inštalovať klapku riadenú servopohonom , v málo veterných oblastiach však postačí aj spätná klapka . Výber klapky a servopohonu, musí zodpovedať typu jednotky.

 

Pokiaľ neplánujete časté vypínanie systému na výfuku inštalujte spätnú klapku. Dajte pozor na os motýlikových klapiek a pozíciu UP u supertesných klapiek .

 

 

Výfuk veďte pokiaľ možno vykurovaným priestorom. Pri jednotkách s klasickým doskovým výmenníkom, ktoré odvádzajú vzduch s 99 % RH, môže vznikať pri ochladení potrubia okamžite veľké množstvo kondenzátu.

Vetvy Sania a výfuku by mali byť čo najkratšie (cena materiálu, riziko kondenzácie vlhkosti), jednotku preto plánujte skôr bližšie k exteriérovému múru.

 

Potrubie na sanie a výfuk musí byť dokonalé izolované – bez kompromisov . Pre rozvody do 200 mm použite potrubie EPE (HR-WTW) alebo ADURO a tvarovky tohto systému. Pre väčšie rozmery odporúčame systém SPIRO a kaučukovú izoláciu .

 

Lacnejšie riešenie s potrubím typu SONO , ALU a pod. NEODPORÚČAME!!! V ohyboch stráca svoje tepelné vlastnosti. Ani kvalitnejšie verzie s parozábranou nefungujú, voda sa nahromadí v časti potrubia, a to sa následne zrúti.

 

3) Prívod a odvod (jednotka – interiér)

Táto časť rozvodov býva vedená vo vykurovanom priestore, aby rekuperácia tepla mala zmysel vzduch nesmie strácať teplotu v rozvodoch!

 

Tlmiče hluku:

Kvalitný tlmič za rekuperačnou jednotkou je základ. Odporúčame flexibilné (sono extra) a to pre prívod aj odvod vzduchu.

Pri plánovaní rozvodov zvážte hlukové pomery v dome. Najviac sa nám pri rodinných domoch osvedčil z pohľadu presluchov hviezdicovitý systém s rozdeľovacím boxom a flexibilným potrubím (max. dĺžka 15 ma minimum ohybov). Viac o typoch rozvodov v článku tu .

 

Potrubie medzi tlmičom a rozdeľovacím boxom:

Potrubie zvoľte podľa umiestnenia a dĺžky. Pre ľahko prístupné miesta a krátke vedenia je možné použiť systém SONO , pokiaľ potrubie vedie nad podhľadom alebo v inak neprístupnom mieste, zvoľte radšej pevné potrubie, ktoré pôjde v budúcnosti čistiť kefami napr. SPIRO .

 

Rozdeľovací (distribučný) box:

Rozdeľovací box plánujte na miesto, ktoré bude ľahko servisovateľné a servisný otvor v strope nebude tak esteticky vadiť.

Ideálne umiestnenie je v technickej miestnosti bez podhľadu alebo s kazetovým sadrokratónovým stropom. Pozíciu boxu je nutné voliť aj s ohľadom na dĺžku potrubia 90 alebo 75 mm. Tieto vetvy by nemali byť dlhšie ako 12-15 m, aby nespôsobovali veľkú tlakovú stratu systému.

 

Rozdeľovací box si nechajte vyrobiť na mieru alebo z prefabrikovaných vyberte ten, ktorý naozaj dobre sedí. Nevhodné sú boxy s otvormi pre potrubie proti sebe, ktoré prenášajú hluk z izby do izby. Nevhodne použitý box zbytočne navyšuje tlakové straty rozvodov a môže spôsobovať hlučné turbulencie. Box objednávajte vždy s dostatočnou časovou rezervou. Pred objednaním premyslite, ako box ku konštrukcii pripevníte – pozinkované plechové boxy vážia niekoľko kg. Rozdeľovací box pri inštalujte ako prvý.

Rozdeľovací box odporúčame zaobstarať:
a) servisným otvorom
b) hygienickou hlukovou izoláciou, tá funguje ako ďalší tlmič hluku
c) v prípade potreby a dobrého prístupu regulačnému klapkami na potrubie (musí k nim byť servisný prístup)

 

 

Potrubie medzi rozdeľovacím boxom a vyústkou

Na výber ponúkame systém 75 mm a 90 mm potrubí.

75 mm používame najčastejšie, má väčší výber komponentov, nezaberá toľko miesta, ponúka ľahkú manipuláciu a je hlukovo aj tlakovo adekvátna na prívod 30 m3/h vzduchu pre jednu osobu jednou hadicou.

Systém z hadíc s vonkajším priemerom 90 mm dokáže priviesť jednou hadicou viac vzduchu (až 40 m3/h), jednotka prekonáva menší tlakový odpor rozvodov (tlaková strata), takže sa môže správať tichšie a spotrebovať menej wattov. Expozícia hluku v interiéri je však obvykle závislá skôr na použitom ventile než na veľkosti potrubia (75 alebo 90 mm).

Potrubie je nutné dôkladne kotviť (á 1,5m) aby nedochádzalo k preveseniu a kontaktu so sadrokartónom alebo nosným rastrom.

Stropný box ( 75 mm alebo 90 mm )

Na konci potrubia býva tzv. stropný box . Väčšinou je z plastu. Na trhu je ich dnes niekoľko druhov. Pre systém 75 mm sa obvykle používajú boxy s jedným alebo dvoma vstupmi (1x75 alebo 2X75 mm) otvor pre ventil je obvykle 125 mm.

Niektoré boxy sa kotvia do nosnej konštrukcie a ich tubus prechádza cez sadrokartón do interiéru. Tubus sa zakráti podľa potreby (napr. stropný box OVA ) – pri týchto boxoch je nutné rozmerať správnu pozíciu boxu ešte pred inštaláciou sadrokartónu.


Druhý typ stropných boxov sa kotví vo fáze hrubej stavby cca 1 m od budúcej pozície vyústky. Pri inštalácii sadrokartónu je nutné dať si pozor na pozíciu rastrov a aby sa dal box otvorom voľne pritiahnuť do svojej finálnej pozície. V nej sa stropný box ukotví skrutkou, ktorá prechádza cez tzv. zdier ventilu, sadrokartón a golier stropného boxu. Typickým zástupcom sú boxy GTX .


Väčšinu stropných boxov je možné bez problémov použiť aj napr. v priečkach zo sadrokartónu.

 

Vyústky – koncové elementy

Vyústky rozlišujeme na stropné, nástenné a podlahové.

 

Stropné vyústky (ventily)

Pokiaľ je výustka v ideálnej pozícii (tzn. prívodná čo najďalej od odvodnej alebo od vstupu do miestnosti a odvodnej na stredu odsávanej miestnosti), tak je možné použiť akúkoľvek stropnú vyústku/ventil správnej veľkosti (do 60 m3/h veľkosť 125mm).
Pre detské izby, kde sa môže dispozícia často meniť, odporúčame smerovateľné ventily (napr. BDOP), ktorými je možné ovplyvniť smer toku vzduchu do miestnosti.

 

Nástenné (stenové) vyústky

Pokiaľ je inštalácia limitovaná napr. výškou stropu, stropom z pohľadového betónu a pod., tak je možné výustky osadiť aj do hornej časti steny. V týchto prípadoch je nutné smer a dosah prúdu čerstvého vzduchu často ovplyvniť (aby nedochádzalo k tzv. skratu a čerstvý vzduch neodišiel z miestnosti skôr, ako ju prevetrá alebo zriedi existujúci vzduch). Na tento účel sa používajú tzv. trysky, ktoré majú obyvkle malé otvory, ktoré navýšia rýchlosť vzduchu, a zároveň aj jeho dosah.

 

Nevýhodou trysk v týchto systémoch vetrania rodinných domov je:
a) Nedostatočný dosah - systém sa prevádzkuje často na nižšej rýchlosti a dosah potom nie je podľa projektu.
b) Vyššia rýchlosť prúdenia navyšuje expozíciu hluku

 

Použitie trysk, tak odporúčame starostlivo zvážiť. Riešením môže byť napr. inštalácia sadrokartónového kastlíka napr. s LED osvetlením vedeným pozdĺž steny av ňom umiestniť stropnú vyústku. Inštaláciou so stenovým riešením však máme za sebou desiatky a spokojní majitelia už ani nevedia odkiaľ vzduch prichádza.
Väčšinou je snaha potrubia vo vedľajšej miestnosti umiestniť čo najvyššie a výustka potom vychádza pomerne blízko stropu. Pre tieto inštalácie odporúčame z estetického hľadiska skôr hranatú trysku (napr. WDZA ).

 

P odlahové vyústky (len pre prívod)

Všeobecne v rozvodoch v podlahe nevidíme oproti predchádzajúcim dvom variantám snáď žiadne výhody a našim klientom ich všeobecne neodporúčame.

Dôvody:
- potrubné rozvody v podlahe prízemia sú obvykle na úkor výšky tepelnej izolácie na poschodí potom na úkor kročajovej izolácie
- výmena, oprava atď. potrubie je oproti riešeniu v podhľadoch veľmi nákladná
- vyústky v podlahe limitujú neobmedzené využitie celej izby – pozície nábytku, stola, kobercov atď.
- do výustok a tým aj do systému môžu padať nečistoty a priťahujú ako magnet hravé deti
- aj keď sú vyústky pochôdzne, môže dôjsť k zraneniu
- vyústky pre odvod vzduchu je nutné rovnako inštalovať v pod stropom, takže podhľadom alebo sadrokartónovým kastlíkom sa nevyhnete.

 

V prípade, že máte akékoľvek otázky alebo chcete s niečím poradiť neváhajte nás kontaktovať .

 

Ponúkame základné návrhy riešení zadarmo, autorizovanú projekciu vzduchotechniky a zaistíme montáž jednotiek osobami so servisným a montážnym oprávnením.

 

Pokiaľ sa chcete dozvedieť viac prečítajte si ďalšie články našej poradne .

ČLÁNOK BOL NAPOSLEDY EDITOVANÝ DŇA 8.7.2019

Informácie

Video stánku Luftuj - Aquatherm Praha 2024

Aký servopohon zvoliť pre elektronicky ovládané klapky v rozvode rekuperácie?

Fandíme Kristíne Otcovskej na ME v bitlóne v Osrblie

Luftuj na Aquatherme 2024, Praha

Nové prezentačné video splečnosti Luftuj sro

Vianočné sviatky - celozávodná dovolenka

Přednášeli jsme na Konferenci větrání a klimatizace 2023

Navštivte nás v září na veleltrhu ForArch v Praze

Atrea přichází s novou generací jednotek Duplex Pro a Pro-V

DOVOLENÁ 5.-7.7.2023

Školili jsme se ...

DOVOLENÁ 5.-9.6.2023

Luftuj prvýkrát na ISH vo FRANKFURTE n/M

Jednotky DUPLEX přecházejí na novou generaci regulace

Příklad montáže rozvodů potrubí rekuperace v RD svépomocí

Přednášeli jsme na semináři STP - Jak připravit systém rekuperace na servis

Děkujeme za návštěvu na našem stánku na For Archu 2022

Luftuj na FOR ARCH 2022

Celý červen sleva 5%

Novinky Aquatherm Praha 2022

Zítra začínáme- Aquatherm 2022 právě startuje

Luftuj na Aquathermu v Praze 19-22.4.2022

EPE x ADURO časť 1

EPE x ADURO časť 2

Probíhá příprava stránek pro Slovensko

SLAVÍME 10 LET, SLAVTE S NÁMI S 10% SLEVOU

Vedenie potrubia rekuperácie v bungalovoch

Konec roku ve znamení dokončování staveb, servisu a projekce

Rekuperácia a priamy odťah zo záchodovej misy

Nové fotostudio a tisková farma

AKCE NA POTRUBÍ DALFLEX 90 a 75 mm HYGIENIC

Pomůcka pro řezání flexibilního potrubí

Nové články v poradně

Satie a výfuk rekuperácie

Využitie tepla od krbu pomocou rekuperačnej jednotky

SLAVÍME VYROBENÝ 100. KUS OCHRANNÉHO ŠTÍTU PRO LÉKAŘE

Štíty do nemocnic - výroba zahájena

Filtre a rekuperácia v čase pandémie COVID-19

Filtrační tkaniny F7 a filtrační sáčky - PRODEJ ZASTAVEN

PROVOZNÍ OPATŘENÍ PRO DOBU PANDEMIE

Realizace větrání s rekuperací v MŠ A ZŠ SVATOŇOVICE

Zahajujeme prodej centrálních vysavačů Globovac Play

google8fbb401f85849981.html

Filtre na rekuperáciu

Komponenty

Postup realizace

Čistenie vzduchotechniky rodinného domu

Porovnání lokálních rekuperačních jednotek

Rekuperátor a účinnosť rekuperácie

Predohrev pre rekuperáciu

Centrálny vysávač-prečo?

Montáž centrálneho vysávača

Inštalácia potrubia systému centrálneho vysávania

Rekuperácia svojpomocne II

Rekuperácia svojpomocne I

Rekuperácia vs. klimatizácia

Rekuperácia vs. digestor

Ako sa vyrába rekuperátor a rekuperačná jednotka

Testujeme

Servis rekuperácie

Rekuperácia svojpomocne

Čo je to rekuperácia

Aké potrubie pre rekuperačný systém?

Najpredávanejší

Nastavenie cookies
Cookies

Naše webové stránky používajú súbory cookies, ktoré nám pomáhajú s ich vylepšovaním. Aby sme cookies mohli používať, musíte nám to povoliť. Kliknutím na tlačidlo "OK, súhlasím" udeľujete tento súhlas.

Nastavenie OK, súhlasím
×
Nastavenie súborov cookies

Cookies sú malé súbory, ktoré webové stránky (aj tie naše) ukladajú vo Vašom webovom prehliadači. Obsahy týchto súborov sú vymieňané medzi Vašim prehliadačom a našimi servermi, prípadne so servermi našich partnerov. Niektoré cookies potrebujeme, aby sme webová stránka mohla správne fungovať, niektoré potrebujeme k marketingovej a štatistickej analytike. Tu si môžete nastaviť, ktoré cookies budeme môcť používať.

Nezbytné cookies
Nezbytné cookies
Jedná sa o technické súbory, ktoré sú nevyhnutné na správne správanie našich webových stránok a všetkých ich funkcií. Používajú sa okrem iného na ukladanie produktov v nákupnom košíku, zobrazovanie produktov na želanie, ovládanie filtrov, osobného nastavenia a taktiež nastavenie súhlasu s používaním cookies. Pre tieto cookies nie je potrebný Váš súhlas a nie je možné ho ani odstrániť.
Ovplyvňuje funkcie:
  • Konfiguračné cookies
Analytické cookies
Vypnuto Zapnuto
Analytické cookies
Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu nášho webu a našich reklamných kampaní. Ich pomocou určujeme počet návštev a zdroje návštev našich webových stránok. Dáta získané pomocou týchto cookies spracovávame súhrnne, bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétnych užívateľov nášho webu. Pokiaľ vypnete používanie analytických cookies vo vzťahu k Vašej návšteve, strácame možnosť analýzy výkonu a optimalizácie našich opatrení.
Ovplyvňuje funkcie:
  • Google Analytics - analytická návštevnosť
Personalizované cookies
Vypnuto Zapnuto
Personalizované cookies
Rovněž jsme se rozhodli cookie a ďalšie technológie, abychom přizpůsobili náš obchod potřebám a zájmům našich zákazníků a připravili jsme tak pro Vás výhradně nákupní zkušenosti. Vďaka použitiu personalizovaných súborov cookie môžeme varovať vysvetľovanie nežiaducich informácií, ako sú neodhadzujúce odporúčania výrobkov alebo neužitočné mimoriadne ponuky. Navyše nám používanie personalizovaných súborov cookie umožňuje ponúkať Vám doplnky, ako napríklad odporúčania výrobkov prispôsobených vašim potrebám.
Marketingové cookies
Vypnuto Zapnuto
Marketingové cookies
Marketingové (reklamné) cookies používame my alebo naši partneri, aby sme Vám mohli zobraziť vhodné obsahy alebo reklamy ako na našich stránkach, tak na stránkach tretích subjektov. Vďaka tomu môžeme vytvárať profily založené na Vašich záujmoch, takzvané pseudonymizované profily. Na základe týchto informácií nie je spravidla možná bezprostredná identifikácia Vašej osoby, pretože sú používané iba pseudonymizované údaje. Ak nevyjadríte súhlas, nebudete príjemcom obsahov a reklám prispôsobených vašim záujmom.
Ovplyvňuje funkcie:
  • Google Ads