Nie sme len e-shop. Máme cez 10 rokov skúsenosti s projekciou a montážami vetrania s rekuperáciou vo viac ako 1000 rodinných domoch. Návrh riešenia vetrania so súpisom materiálu pre Váš dom vytvoríme zadarmo.

 

Vyrábame vlastný rad produktov určený primárne pre rodinné domy.
Radi vám poradíme s technickými otázkami +421 949 003 100 alebo info@luftujeme.sk

 


Ovládací panel C6.1 k jednotkám DOMEKT R a CF

Ovládací panel s riadiacim systémom C6 pre jednotky radu DOMEKT .

 

Vlastnosti ovládacieho panela C6.1:

- Elegantný moderný design
- Inteligentné ovládanie
- Farebný dotykový LED display
- Zobrazenie parametrov na ovládacom paneli
- Nastavenie všetkých parametrov priamo na ovládacom paneli
- Integrovaný webový server
- Parametre predvolené vo výrobnom závode

- Hlásenie poruchy a záznam posledných 50 chýb s časom a dátumom udalostí
- Uzamknutie ovládača pomocou PIN kódu
- Nastavenie teploty na ovládači
- Regulácia podľa teploty privádzaného, či odvádzaného vzduchu alebo teploty v miestnosti
- Regulácia podľa "vyváženej" teploty
- Plynulá regulácia výkonu ventilátorov nastavením požadovaného prietoku
- Režim regulácie prietoku: CAV konštantný prietok, VAV premenlivý prietok a DCV signálom 0-10V
- Týždenný časový program
- Režim dovolenka
- Regulácia vodného výmenníka ohrievač / chladič
- Regulácia DX výmenníka
- Regulácia pomocou snímačov kvality vzduchu
- Prevádzka jednotky podľa požiadavky
- Rekuperácia chladu
- Voľné chladenie
- Regulácia vetrania externým kontaktom
- Zobrazenie znečistenia filtra

 

Ako pre začiatočníkov, tak pre pokročilých užívateľov

Užívateľsky prívetivé rozhranie uľahčuje ovládanie jednotky. Hlavným zámerom pri vývoji systému regulácie C6 bola optimálna funkčnosť VZT jednotky bez nutnosti opakovaných zásahov používateľa. Pre každodenné potreby používateľa sú optimalizované rôzne režimy vetrania. Automatické riadenie kvality vzduchu volí najvhodnejší režim a zaisťuje v priestore komfortné podmienky.

Pokročilí používatelia môžu ovládať prevádzku VZT jednotky podľa svojich potrieb, k dispozícii mnoho možností nastavenia a ovládania:

• Ovládanie prietoku vzduchu: CAV (konštantný prietok vzduchu), VAV (premenný prietok vzduchu), DCV (priamo riadený prietok vzduchu).

• Intenzita vetrania podľa kvality vzduchu, CO2, vlhkosti.

 

Prevádzkové režimy:

• 8 prednastavených režimov.

• Inteligentné algoritmy úspory energie.

• Automatické ovládanie kvality vzduchu pomocou voliteľného čidla.

• Rozsiahly týždenný program.

 

Aplikácia "Komfovent Control":

Nová aplikácia pre chytré telefóny umožňujúce pripojenie cez cloud je určená pre všetky VZT jednotky so systémom regulácie KOMFOVENT C6. Aplikácia plne zrkadlí ovládací panel a umožňuje ovládanie a monitoring jednotky odkiaľkoľvek. Aplikácia je na stiahnutie v Google Play a App Store.

 

Možnosti ovládania:

• Možnosť výberu z dvoch ovládacích panelov.

• Ovládanie prostredníctvom webového prehliadača/chytrého telefónu.

• Možnosť ovládania pomocou systémov BMS (Modbus, BACnet).

 

Počítadlá energie:

• Indikátor spotreby energie v reálnom čase.

• Možnosť ovládania prevádzkových nákladov vzduchotechnickej jednotky.

• Počítadlo rekuperácie tepla.

 

MÚDRE OVLÁDACIE FUNKCIE:

Ovládanie teploty privádzaného vzduchu

Jednotka privádza vzduch o teplote nastavenej užívateľom

 

Ovládanie teploty odvádzaného vzduchu

Jednotka automaticky privádza vzduch o takej teplote, ktorá zaisťuje udržiavanie nastavenej teploty odvádzaného vzduchu

 

Ovládanie teploty vzduchu v miestnosti

Jednotka zaisťuje užívateľom nastavenú teplotu miestnosti pomocou čidla teploty osadeného v ovládacom paneli

 

Ovládanie teploty - bilancia

VZT jednotka automaticky prepína medzi ovládaním teploty privádzaného a ovládaním teploty odvádzaného vzduchu, tak aby udržala požadovanú teplotu nastavenú užívateľom.

 

Ovládanie konštantného prietoku vzduchu (CAV)

Jednotka privádza alebo odvádza konštantné množstvo vzduchu nastavené užívateľom bez ohľadu na zmeny tlaku v potrubnom systéme.

 

Ovládanie premenného prietoku vzduchu (VAV)

Jednotka privádza a odvádza množstvo vzduchu na základe zmeny tlaku v potrubnom systéme (uzatváranie klapiek atď.)

 

Priamo riadený prietok vzduchu (DCV)

Prietok vzduchu je riadený priamo signálom 0-10 V z externej riadiacej jednotky

 

Ovládanie externého vodného ohrievača

Ohrev/chladenie vzduchu cez dodatočne inštalovaný potrubný ohrievač alebo chladič môže užívateľ aktivovať na ovládacom paneli

 

Ovládanie externej jednotky s priamym chladením (DX)

Riadenie externej kondenzačnej jednotky s priamym chladením (DX) signálom 0-10 V môže užívateľ aktivovať na ovládacom paneli.

 

Týždenné programovanie prevádzky

Je možné zvoliť jeden zo štyroch predvolených týždenných programov prevádzky. V prípade potreby je možné programy upraviť.

 

Plánovanie dovolenky

Užívateľ má možnosť nastaviť dobu, kedy bude na dovolenke. Jednotka nemusí byť po väčšinu tejto doby v prevádzke, príležitostne priestory prevetrá podľa zadaných požiadaviek.

 

Ovládanie kvality vzduchu

Po pripojení externého čidla kvality vzduchu alebo vlhkosti je úroveň ventilácie automaticky závislá na nameraných hodnotách. Tento spôsob ovládania prináša optimálnu klímu pri minimálnych prevádzkových nákladoch.

 

Prevádzka na vyžiadanie

VZT jednotka sa spustí v prípade, že kvalita vzduchu v priestoroch prekročí nastavené parametre. Odporúčame montáž dodatočného externého čidla.

 

Rekuperácia chladu

Počas letného obdobia sa chlad z odvádzaného vzduchu vracia späť do vetraného priestoru.

 

Funkcia udržiavania teploty

Táto automatická funkcia sa snaží udržať optimálne teplotné podmienky v priestore znižovaním intenzity vetrania. Táto funkcia zamedzuje nadmernému ochladzovaniu alebo prehrievaniu vetraných priestorov.

 

Voľné chladenie

Pokiaľ teplota vzduchu v miestnosti prekročí nastavenú hodnotu a vonkajšia teplota je nižšia ako teplota v miestnosti, je rekuperácia tepla spolu s kúrením/chladením automaticky zablokovaná a voľné chladenie je vykonávané výhradne pomocou ventilátorov.

 

Ovládanie vetrania pomocou externých kontaktov

Prietok vzduchu môže byť riadený pomocou troch externých kontaktov, z ktorých každý môže priradené vlastné hodnoty prietoku vzduchu a teploty.

 

Ovládanie cez internet

Ak je jednotka pripojená k počítačovej sieti alebo internetu, môže používateľ ovládať zariadenie cez užívateľsky prívetivé webové rozhranie pomocou

počítače, smartfónu alebo iného mobilného zariadenia.

 

Ovládanie cez chytrý telefón

Mobilná aplikácia „Komfovent Control“ má rovnaké užívateľské rozhranie ako ovládací panel, užívateľ tak môže odvetrávanie riadiť odkiaľkoľvek.

 

BEZPEČNOSTNÉ FUNKCIE:

Ukazovateľ zanesenia filtrov

Zanesenie filtrov sa meria podľa doby a intenzity prevádzky jednotky. Pokiaľ je nutné vymeniť vzduchové filtre, užívateľ je informovaný alarmom.

 

Ovládanie zmiešavacieho uzla vodného ohrievača/chladiča

Pre jednotky s dodatočnými externými vodnými ohrievačmi/chladičmi je k dispozícii funkcia ovládania cirkulačného čerpadla a zmiešavacieho ventilu.

 

Funkcia čistenia rotora

Pokiaľ nie je rotačný tepelný výmenník v prevádzke, môže dochádzať k jeho znečisteniu. Jednotka je z tohto dôvodu pravidelne spúšťaná.

 

Ochrana tepelného výmenníka pred zamrznutím

Jednotky s protiprúdovým tepelným výmenníkom majú nainštalovaný elektrický predohrev automaticky ovládaný podľa vonkajšej teploty. Vďaka tomuto systému môžu byť vetracie jednotky v prevádzke aj pri nízkych vonkajších teplotách.

 

Indikácia poruchy tepelného výmenníka

V jednotkách s rotačným tepelným výmenníkom sleduje systém regulácie tepelnú účinnosť. V prípade, že táto účinnosť nezodpovedá zadaným parametrom, informuje užívateľa zobrazením príslušného alarmu.

 

Ochrana vodného ohrievača pred zamrznutím

Snímač teploty vratnej vody zaisťuje ochranu pred zamrznutím dodatočne inštalovaného vodného ohrievača aj v prípade, že je jednotka vypnutá.

 

Ochrana elektrického ohrievača pred prehriatím

Pokiaľ hrozí prehriatie, ohrievač sa automaticky vypne. Pokiaľ dôjde k vypnutiu jednotky s aktívnym el. ohrievačom, ventilátory zostávajú v prevádzke po dobu potrebnú na vychladenie ohrievača.

 

Indikácia nízkeho prietoku vzduchu

V prípade, jednotka nedosiahne nastavený prietok vzduchu počas určitého časového úseku, je automaticky vypnutá a je zobrazený alarm.

 

Núdzové vypnutie v prípade požiaru

Na pripojenie jednotky k požiarnemu systému budovy je k dispozícii externý požiarny alarm. Jednotka disponuje vlastným interným požiarnym alarmom sledujúcim zvyšovanie teploty vo vnútri vzduchotechnickej jednotky alebo v potrubnom systéme.

 

Núdzové vypnutie v prípade poklesu teploty pod nastavenú hodnotu

Ak teplota privádzaného vzduchu prekročí nastavený limit, prevádzka jednotky sa zastaví. Užívateľ je informovaný alarmom.

 

Inteligentná vlastná diagnostika

Funkcia samočinnej kontroly riadiacej jednotky a súčastí vzduchotechnickej jednotky. Po zistení poruchy systém regulácie vypne jednotku a na poruchu upozorní príslušným alarmom.

 

Funkcia odvlhčovania

Pokiaľ relatívna vlhkosť v priestore stúpne nad požadovanú hodnotu, VZT jednotka zvýši intenzitu vetrania po dobu nevyhnutne potrebnú na zníženie vlhkosti na zadanú hodnotu. Vyššiu efektivitu tejto funkcie je možné dosiahnuť použitím priameho výparníka do potrubia. Odporúčame montáž snímača vlhkosti do potrubia.


Podobný tovar

Ovládací panel C6.2 k jednotkám DOMEKT R a CF

Ovládací panel C6.2 k jednotkám DOMEKT R a CF

Ovládací panel s riadiacim systémom C6 pre jednotky radu DOMEKT. Tlačítkový ovládač s možnosťou prepínania prevádzkových režimov - nastavenie parametrov VTZ jednotky cez PC/aplikáciu.

Cena na požiadanie

na otázku

Mohlo by Vás zaujímať

Regulátor CP Touch-biely (nástenný)

Regulátor CP Touch-biely (nástenný)

Ovládač pre jednotky ATREA DUPLEX 5. generácie (EC5/ECV5). CP Touch: je určený pre nastavenie základných vetracích režimov a zobrazovanie stavu vetracej jednotky vrátane indikácie poruchových stavov. Umožňuje užívateľský prístup k bežným funkciám alebo k naprogramovaniu prevádzkových režimov, ktoré je možné prevádzkovať v ručnom režime alebo automatickom režime podľa nastavenia týždenného programu. Regulátor tiež umožňuje nastavenie dočasného režimu party / dovolenka. Súčasťou regulátora je integrovaný priestorový termostat s týždenným programom kúrenia/chladenia, ktorý môže ovládať aj jednoduchú vykurovaciu sústavu využitím funkcií riadiaceho modulu. Všetky hodnoty sa nastavujú na prehľadnom grafickom dotykovom displeji.

420,96 EUR s DPH

na objednávku

Novinky

Regulátor aTouch - biely (nástenný) k jednotkám Duplex EC5.aM, ECV5.aM

Regulátor aTouch - biely (nástenný) k jednotkám Duplex EC5.aM, ECV5.aM

Ovládač pre jednotky ATREA DUPLEX EC5.aM / ECV5.aM 5.generácia PRODUKTOVÉ VIDEO NÍŽE Digitálny riadiaci modul typu aMotion predstavuje najmodernejší spôsob riadenia jednotky. Zaisťuje všetky základné funkcie a súčasne aj obsahuje celý rad ďalších vstupov a výstupov pre prepojenie s voliteľnými čidlami (napr. snímače CO2, relatívnej vlhkosti), vstup z miestností (WC, kúpeľňa, kuchyňa), systémy vykurovania vrátane uzatváracích ventilov alebo uzatváracími klapkami v rozvodoch . Okrem toho obsahuje aj web-server a možnosť pripojenia k internetu. Jednotku s digitálnym modulom je možné riadiť: a) Regulátorom radu aTouch – dotykový ovládač, farebný displej, rovnaký rozsah nastavenia ako vstavaná webová stránka alebo aplikácia pre smartphone. Ovládač je pripojený k jednotke samostatným káblom a max. dĺžke 50 m. Všetky hodnoty sa nastavujú na prehľadnom grafickom dotykovom displeji. b) Regulátorom radu aDot – dotykový ovládač, zjednodušená verzia ovládania - cena na požiadanie: info@luftuj.cz c) Bez regulátora, iba napätím 0 – 10 V (napr. zo snímača CO2 alebo druhým nadradeným systémom). Ovládanie externými signálmi a ďalšie automatické funkcie vetrania sú zachované. d) Cez inteligentný vstavaný web-server – umožňuje ovládanie aj nastavenie cez webovú aplikáciu a je možné zároveň pre variant a), b) ic). e) Cudzím riadiacim systémom cez štandardné rozhranie Modbus TCP. Regulačný modul zaisťuje všetky základné funkcie jednotky: • naprogramovanie rôznych výkonov vetrania počas dňa a týždňa • plynulé riadenie výkonu oboch ventilátorov, vo verzii CF s funkciou konštantného výkonu (tzn. automatickú zmenu výkonu pre dosiahnutie nastaveného prietoku priamo v m3/h) • automatické ovládanie klapky by-passu (obtok privádzaného vzduchu) podľa teploty vonkajšieho vzduchu • riadenie elektrického ohrievača (voliteľné príslušenstvo) na konštantnú teplotu privádzaného vzduchu v rozsahu 15 až 50 °C (max. dosiahnuteľná teplota závisí od výkonu inštalovaného elektrického ohrievača) alebo riadenia teploty vzduchu podľa naprogramovaného rozdielu teplôt proti požadovanej teplote interiéru (možno meniť automaticky podľa nastavenia počas dňa) • spínanie teplovodného ohrievača (voliteľné príslušenstvo), nastavenie teploty privádzaného vzduchu riadením zmiešavacieho uzla alebo škrtiaceho ventilu vykurovacej vody signálom 0–10 V, vrátane protimrazovej ochrany teplovodného ohrievača (čidlom za ohrievačom ADS 120) • spínanie vodného chladiča (voliteľné príslušenstvo), nastavenie teploty privádzaného vzduchu riadením zmiešavacieho uzla alebo škrtiaceho ventilu vykurovacej vody signálom 0–10 V, nutné osadiť čidlo do potrubia za chladič (čidlom ADS 120) • protimrazová ochrana namŕzaniu • prepnutie na zvolený výkon pri zopnutí externým signálom (napr. z WC, kúpeľne, kuchyne) s voliteľným štartom i dobehom • ovládanie uzatváracej klapky na prívode a odťahu, ďalej dvoch klapiek zónového vetrania a jednej klapky odťahu z kuchyne (klapky nie sú súčasťou jednotky) – 24 V DC • možnosť automatickej prevádzky podľa čidiel – koncentrácia CO , 2 relatívna vlhkosť alebo VOC (voliteľné príslušenstvo) – 2x vstup 0–10 V alebo spínacie kontakty • podľa nastavenia jednotka umožňuje režim periodického prevetrávania – jednotka je v pokoji av nastavených intervaloch spína vetranie • automatické nastavenie dĺžky vetrania podľa počtu osôb a vzduchotesnosti objektu – pri periodickom vetraní alebo pri spustení nárazového vetrania

420,96 EUR s DPH

1 týždeň

Entalpický výmenník ERC pre Atrea DUPLEX ECV5 380 (PRENASTAVENIE JEDNOTKY PRE ZIMNÉ OBDOBIE V CENE)

Entalpický výmenník ERC pre Atrea DUPLEX ECV5 380 (PRENASTAVENIE JEDNOTKY PRE ZIMNÉ OBDOBIE V CENE)

Ak RIEŠITE VEĽMI NÍZKU RELATÍVNU VLHKOSŤ (POD 35 % RH) A VYUŽÍVATE JEDNOTKU DUPLEX S REGULÁCIOU .RD5, PAK JE MOŽNÉ PLNOHODNOTNE ZAMENIEŤ EXISTUJÚCI REKUPERÁTOR RÁTIŤ SPÄŤ DO INTERIÉRU. ENTALPICKÝ VÝMENNÍK ZAMRZÁ AŽ PRI TEPLOTÁCH CCA OKOLO -10°C, PRETO JE DOBRÉ UPRAVIŤ NASTAVENIE SPINÁNIA PREDHREVU. U JEDNOTIEK S REGULÁCIOU .CP JE MOŽNÉ REKUPERÁTOR TIEŽ VYMENIŤ, ALE NIE JE MOŽNÉ PLNOHODNOTNE UPRAVIŤ NASTAVENIE JEDNOTKY. ENTALPICKÝ VÝMENNÍK JE ĽAHKO ZAMENIE UŽIVATEĽOM JEDNOTKY (VÝMENA VŽDY PRED ZIMOU A PO ZIME). ODBORNÝM NASTAVENÍM VÁS VYKONÁME TELEFONICKY. PRE NASTAVENIE JE NUTNÉ, ABY STE BOLI PRIPOJENÍ K WEBOVÉMU ROZHRANIU, CEZ KTORÉ JEDNOTKU JE MOŽNÉ OVLÁDAŤ A SERVISNE UPRAVIŤ.

1 230,42 EUR s DPH

1 týždeň

RFT Akor diaľkový ovládač pre EHR

RFT Akor diaľkový ovládač pre EHR

Diaľkové ovládače pre EHR (140/280/300/325 RF). Ovládače umožňujú nastavenie nízkych/stredných/maximálnych otáčok a dobehu.

92,55 EUR s DPH

3 dni

Novinky

Regulátor, ovládač aDOT biely k jednotkám Duplex aM

Regulátor, ovládač aDOT biely k jednotkám Duplex aM

Dizajnový ovládač s displejom pre jednotky Atrea Duplex s reguláciou aMotion.

169,37 EUR s DPH

1 týždeň

Entalpický výmenník ERC pre Atrea DUPLEX ECV5 580 (PRENASTAVENIE JEDNOTKY PRE ZIMNÉ OBDOBIE V CENE)

Entalpický výmenník ERC pre Atrea DUPLEX ECV5 580 (PRENASTAVENIE JEDNOTKY PRE ZIMNÉ OBDOBIE V CENE)

Ak RIEŠITE VEĽMI NÍZKU RELATÍVNU VLHKOSŤ (POD 35 % RH) A VYUŽÍVATE JEDNOTKU DUPLEX S REGULÁCIOU .RD5, PAK JE MOŽNÉ PLNOHODNOTNE ZAMENIEŤ EXISTUJÚCI REKUPERÁTOR RÁTIŤ SPÄŤ DO INTERIÉRU. ENTALPICKÝ VÝMENNÍK ZAMRZÁ AŽ PRI TEPLOTÁCH CCA OKOLO -10°C, PRETO JE DOBRÉ UPRAVIŤ NASTAVENIE SPINÁNIA PREDHREVU. U JEDNOTIEK S REGULÁCIOU .CP JE MOŽNÉ REKUPERÁTOR TIEŽ VYMENIŤ, ALE NIE JE MOŽNÉ PLNOHODNOTNE UPRAVIŤ NASTAVENIE JEDNOTKY. ENTALPICKÝ VÝMENNÍK JE ĽAHKO ZAMENIE UŽIVATEĽOM JEDNOTKY (VÝMENA VŽDY PRED ZIMOU A PO ZIME). ODBORNÝM NASTAVENÍM VÁS VYKONÁME TELEFONICKY. PRE NASTAVENIE JE NUTNÉ, ABY STE BOLI PRIPOJENÍ K WEBOVÉMU ROZHRANIU, CEZ KTORÉ JEDNOTKU JE MOŽNÉ OVLÁDAŤ A SERVISNE UPRAVIŤ.

1 589,09 EUR s DPH

1 týždeň

Informácie

Letné akcie: Zľava 50% na autorizovaný projekt vzduchotechniky

Ako nastaviť systém vetrania s rekuperáciou v lete

Projekt „Meranie parametrov vzduchotechnických komponentov Luftuj sro“

Video stánku Luftuj - Aquatherm Praha 2024

Aký servopohon zvoliť pre elektronicky ovládané klapky v rozvode rekuperácie?

Fandíme Kristíne Otcovskej na ME v bitlóne v Osrblie

Luftuj na Aquatherme 2024, Praha

Nové prezentačné video splečnosti Luftuj sro

Vianočné sviatky - celozávodná dovolenka

Přednášeli jsme na Konferenci větrání a klimatizace 2023

Navštivte nás v září na veleltrhu ForArch v Praze

Atrea přichází s novou generací jednotek Duplex Pro a Pro-V

DOVOLENÁ 5.-7.7.2023

Školili jsme se ...

DOVOLENÁ 5.-9.6.2023

Luftuj prvýkrát na ISH vo FRANKFURTE n/M

Jednotky DUPLEX přecházejí na novou generaci regulace

Příklad montáže rozvodů potrubí rekuperace v RD svépomocí

Přednášeli jsme na semináři STP - Jak připravit systém rekuperace na servis

Děkujeme za návštěvu na našem stánku na For Archu 2022

Luftuj na FOR ARCH 2022

Celý červen sleva 5%

Novinky Aquatherm Praha 2022

Zítra začínáme- Aquatherm 2022 právě startuje

Luftuj na Aquathermu v Praze 19-22.4.2022

EPE x ADURO časť 2

EPE x ADURO časť 1

Probíhá příprava stránek pro Slovensko

SLAVÍME 10 LET, SLAVTE S NÁMI S 10% SLEVOU

Vedenie potrubia rekuperácie v bungalovoch

Konec roku ve znamení dokončování staveb, servisu a projekce

Rekuperácia a priamy odťah zo záchodovej misy

Nové fotostudio a tisková farma

AKCE NA POTRUBÍ DALFLEX 90 a 75 mm HYGIENIC

Pomůcka pro řezání flexibilního potrubí

Nové články v poradně

Satie a výfuk rekuperácie

Využitie tepla od krbu pomocou rekuperačnej jednotky

SLAVÍME VYROBENÝ 100. KUS OCHRANNÉHO ŠTÍTU PRO LÉKAŘE

Štíty do nemocnic - výroba zahájena

Filtre a rekuperácia v čase pandémie COVID-19

Filtrační tkaniny F7 a filtrační sáčky - PRODEJ ZASTAVEN

PROVOZNÍ OPATŘENÍ PRO DOBU PANDEMIE

Realizace větrání s rekuperací v MŠ A ZŠ SVATOŇOVICE

Zahajujeme prodej centrálních vysavačů Globovac Play

Centrálny vysávač-prečo?

google8fbb401f85849981.html

Filtre na rekuperáciu

Komponenty

Postup realizace

Čistenie vzduchotechniky rodinného domu

Porovnání lokálních rekuperačních jednotek

Rekuperátor a účinnosť rekuperácie

Predohrev pre rekuperáciu

Montáž centrálneho vysávača

Inštalácia potrubia systému centrálneho vysávania

Rekuperácia svojpomocne II

Rekuperácia svojpomocne I

Rekuperácia vs. klimatizácia

Rekuperácia vs. digestor

Ako sa vyrába rekuperátor a rekuperačná jednotka

Testujeme

Servis rekuperácie

Rekuperácia svojpomocne

Čo je to rekuperácia

Aké potrubie pre rekuperačný systém?

Najpredávanejší

Nastavenie cookies
Cookies

Naše webové stránky používajú súbory cookies, ktoré nám pomáhajú s ich vylepšovaním. Aby sme cookies mohli používať, musíte nám to povoliť. Kliknutím na tlačidlo "OK, súhlasím" udeľujete tento súhlas.

Nastavenie OK, súhlasím
×
Nastavenie súborov cookies

Cookies sú malé súbory, ktoré webové stránky (aj tie naše) ukladajú vo Vašom webovom prehliadači. Obsahy týchto súborov sú vymieňané medzi Vašim prehliadačom a našimi servermi, prípadne so servermi našich partnerov. Niektoré cookies potrebujeme, aby sme webová stránka mohla správne fungovať, niektoré potrebujeme k marketingovej a štatistickej analytike. Tu si môžete nastaviť, ktoré cookies budeme môcť používať.

Nezbytné cookies
Nezbytné cookies
Jedná sa o technické súbory, ktoré sú nevyhnutné na správne správanie našich webových stránok a všetkých ich funkcií. Používajú sa okrem iného na ukladanie produktov v nákupnom košíku, zobrazovanie produktov na želanie, ovládanie filtrov, osobného nastavenia a taktiež nastavenie súhlasu s používaním cookies. Pre tieto cookies nie je potrebný Váš súhlas a nie je možné ho ani odstrániť.
Ovplyvňuje funkcie:
  • Konfiguračné cookies
Analytické cookies
Vypnuto Zapnuto
Analytické cookies
Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu nášho webu a našich reklamných kampaní. Ich pomocou určujeme počet návštev a zdroje návštev našich webových stránok. Dáta získané pomocou týchto cookies spracovávame súhrnne, bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétnych užívateľov nášho webu. Pokiaľ vypnete používanie analytických cookies vo vzťahu k Vašej návšteve, strácame možnosť analýzy výkonu a optimalizácie našich opatrení.
Ovplyvňuje funkcie:
  • Google Analytics - analytická návštevnosť
Personalizované cookies
Vypnuto Zapnuto
Personalizované cookies
Rovněž jsme se rozhodli cookie a ďalšie technológie, abychom přizpůsobili náš obchod potřebám a zájmům našich zákazníků a připravili jsme tak pro Vás výhradně nákupní zkušenosti. Vďaka použitiu personalizovaných súborov cookie môžeme varovať vysvetľovanie nežiaducich informácií, ako sú neodhadzujúce odporúčania výrobkov alebo neužitočné mimoriadne ponuky. Navyše nám používanie personalizovaných súborov cookie umožňuje ponúkať Vám doplnky, ako napríklad odporúčania výrobkov prispôsobených vašim potrebám.
Marketingové cookies
Vypnuto Zapnuto
Marketingové cookies
Marketingové (reklamné) cookies používame my alebo naši partneri, aby sme Vám mohli zobraziť vhodné obsahy alebo reklamy ako na našich stránkach, tak na stránkach tretích subjektov. Vďaka tomu môžeme vytvárať profily založené na Vašich záujmoch, takzvané pseudonymizované profily. Na základe týchto informácií nie je spravidla možná bezprostredná identifikácia Vašej osoby, pretože sú používané iba pseudonymizované údaje. Ak nevyjadríte súhlas, nebudete príjemcom obsahov a reklám prispôsobených vašim záujmom.
Ovplyvňuje funkcie:
  • Google Ads